Cattle

Erdni Badmaev, Arkadiy Natyrov, Kalmyk Cows

16:45

Polina Fedorova, About Cattle Breeding in Siberia


12:13

Sangadzhi Kononov, About Livestock Breeding and Kalmyk Culture
23:09

Ulyumdzhi Mandzhiev, Kalmyk Cattle